فایل های دسته بندی شهرسازی - صفحه 1

طرح آماده سازی اراضی قاسم آباد مشهد

آماده سازی قاسم آباد مشهد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

توسعه ارامگاه شهید مدرس

طرح ارامگاه مدرس

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ضوابط مقررات اراضی قاسم آباد مشهد

دفترچه ضوابط ساختمانی قاسم اباد مشهد

قیمت : 5,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ضوابط و مقررات ساختمانی در اراضی اماده سازی آبکوه

ضوابط احداث بناهای مسکونی در مناطق مختلف مسکونی تراکم کم مسکونی تراکم متوسط مسکونی تراکم زیاد مسکونی بلند مرتبه ضوابط احداث کاربری های خدماتی طرح تجاری ورزشی آموزشی بهداشتی و درمانی مذهبی فرهنگی پارک و فضای سبز تاسیسات و تجهیزات شهری ک...

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امکان سنجی و طراحی شهری سایت فرستنده موج کوتاه

امکان سنجی و چشم انداز سازی شناخت (حوزه راهبردی و محلی) تحلیل تدوین اهداف و سیاست ها تدوین راه حل ها و گزینه های پیشنهادی ضوابط و معیارهای طراحی شهری تعیین ماهیت پروژه ها اولویت های اجرای طرح نحوه براورد تعداد پارکینگ مورد نیاز طرح تفصیلی ...

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح تفصیلی با رویکرد طراحی شهری در دویست هکتاری

طرح تفصیلی با رویکرد طراحی شهری در دویست هکتاری اراضی سیدمرتضی

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اموزش جامع سایت انالیز

معرفی انواع سایت انالیز و ترسیمات گرافیکی در یک سایت نمونه سایت انالیز نکات مهم برای تحلیل سایت

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اموزش جامع سایت انالیز

معرفی انواع سایت انالیز و ترسیمات گرافیکی در یک سایت نمونه سایت انالیز نکات مهم برای تحلیل سایت

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش تحقیق تطبیقی

 بخش اول:  مبانی نظری پیرامون موضوع روش تحقیق تطبیقی چیست؟ (واژه شناسی. انواع رویکرد های تحقیق تطبیقی. منطق تحقیق. روند تاریخی این تحقیق).  بخش دوم:  اشاره به چند نمونه مقاله مورد محور و متغییر محور.  بخش سوم:  بررسی انجام فرآیند تحقیق های...

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی